5-12 липня (22-29 червня) 1918 (З п’ятниці по п’ятницю)

У Москві працював 1-й з’їзд КП(б)У за участю 65 делегатів з ухвальним голосом і 147 з дорадчим, які представляли 45 партійних організацій. Порядок денний: доповідь Організаційного бюро по скликанню з’їзду та Тимчасового всеукраїнського партійного комітету, звіт більшовицької фракції Народного секретаріату, про поточний момент і збройне повстання, державні відносини радянської України з радянською Росією, про ставлення до інших партій, щодо об’єднання з лівими українськими соціал-демократами, організаційні питання, вибори ЦК КП(б)У. Головним завданням з’їзду було утворення КП(б)У.
Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. – Сборник документов и материалов. – В трех томах, четырех книгах. – Т.1, кн.1. – К., 1967. – С.211, 769 Укра

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)