Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Department of History Ukrainian Revolution (1917 - 1921 years.)

Відділ спеціалізується на вивченні історії Української революції 1917–1921 років. Коло наукових інтересів співробітників зосереджується на вивченні процесів націє- та державотворення революційної доби початку ХХ ст., дослідженні різнопланових аспектів функціонування державних інститутів, політичних партій, різноманітних проявів соціального, етнонаціонального життя, взаємодії влади та суспільства, впливу на перебіг подій в Україні зовнішньополітичних факторів.

Такий системний підхід дозволяє узагальнити і концептуалізувати відтворення подій доби Української революції у всьому комплексі досліджуваних аспектів, починаючи з державотворчого і інституціонального рівня проявів революційних процесів до соціальних, етнічних, побутових, особистісних.

Відділ видає періодичний збірник "Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років" (з 2002 р., вийшло 10 випусків).