Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ історії України другої половини ХХ ст.

Відділ створений у 2002 р. на базі відділу історії культури українського народу.

Науковці відділу досліджують актуальні теми політичної, економічної та соціальної історії України 1945–1991 рр., зокрема, спеціалізуються на актуальних нині напрямках – вивченні різних соціальних груп та прошарків радянської України, питань духовного життя, інтелектуальної історії, історії гендеру та ін.

Співробітники відділу активно долучаються до розробку радянських архівів, вивчення зарубіжної історіографії, підготовку наукових кадрів та проведення науково-громадських заходів.

У відділі формується збірник «Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика» (з 1993 р., опубліковано 21 випуск).