Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Центр досліджень історико-культурної спадщини України

Центр комплексно, на основі сучасних міждисциплінарних підходів досліджує проблеми вивчення, охорони та збереження нерухомих пам’яток національного культурного надбання в Україні і за кордоном, теоретичні й практичні засади пам’яткознавства, основні етапи історії пам’яткоохоронної, пам’яткознавчої та музейної діяльності, здійснює науково-методичне та науково-організаційне забезпечення підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" в усіх областях України, розробляє теоретичні і практичні питання повернення і реституції культурних цінностей як основу державної політики України у цій сфері.