Research Center Historical and cultural heritage Ukraine

Центр комплексно, на основі сучасних міждисциплінарних підходів досліджує проблеми вивчення, охорони та збереження нерухомих пам’яток національного культурного надбання в Україні і за кордоном, теоретичні й практичні засади пам’яткознавства, основні етапи історії пам’яткоохоронної, пам’яткознавчої та музейної діяльності, здійснює науково-методичне та науково-організаційне забезпечення підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" в усіх областях України, розробляє теоретичні і практичні питання повернення і реституції культурних цінностей як основу державної політики України у цій сфері.