Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Research Center Historical and cultural heritage Ukraine

Центр комплексно, на основі сучасних міждисциплінарних підходів досліджує проблеми вивчення, охорони та збереження нерухомих пам’яток національного культурного надбання в Україні і за кордоном, теоретичні й практичні засади пам’яткознавства, основні етапи історії пам’яткоохоронної, пам’яткознавчої та музейної діяльності, здійснює науково-методичне та науково-організаційне забезпечення підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" в усіх областях України, розробляє теоретичні і практичні питання повернення і реституції культурних цінностей як основу державної політики України у цій сфері.