Department of History of Ukraine of the second half of the twentieth century

Відділ створений у 2002 р. на базі відділу історії культури українського народу.

Науковці відділу досліджують актуальні теми політичної, економічної та соціальної історії України 1945–1991 рр., зокрема, спеціалізуються на актуальних нині напрямках – вивченні різних соціальних груп та прошарків радянської України, питань духовного життя, інтелектуальної історії, історії гендеру та ін.

Співробітники відділу активно долучаються до розробку радянських архівів, вивчення зарубіжної історіографії, підготовку наукових кадрів та проведення науково-громадських заходів.

У відділі формується збірник «Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика» (з 1993 р., опубліковано 21 випуск).