Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ історії України 20 - 30-х рр. ХХ ст.

Відділ спеціалізується на вивченні історії України міжвоєнного періоду. Діапазон дослідницьких інтересів співробітників доволі широкий: становище соціальних верств у добу радянської модернізації, відносини влади і суспільства, повсякденне життя різних верств українського суспільства, етнонаціональна історія, історія українізації й коренізації стосовно етнічних меншин, історія церкви, теорія й практика комуністичного будівництва, методологічні аспекти дослідження сталінізму. У фокусі тематичних пріоритетів співробітників підрозділу перебувають "воєнний комунізм", неп, голод 1921–1923 рр., сталінська "революція згори", колективізація, індустріалізація, Голодомор, репресивна політика більшовицького режиму, Великий Терор тощо.

Відділ видає періодичний збірник "Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки" (з 1991 р., вийшло 23 випуски).