Department of History of Ukraine 20 - 30-ies. XX century

Відділ спеціалізується на вивченні історії України міжвоєнного періоду. Діапазон дослідницьких інтересів співробітників доволі широкий: становище соціальних верств у добу радянської модернізації, відносини влади і суспільства, повсякденне життя різних верств українського суспільства, етнонаціональна історія, історія українізації й коренізації стосовно етнічних меншин, історія церкви, теорія й практика комуністичного будівництва, методологічні аспекти дослідження сталінізму. У фокусі тематичних пріоритетів співробітників підрозділу перебувають "воєнний комунізм", неп, голод 1921–1923 рр., сталінська "революція згори", колективізація, індустріалізація, Голодомор, репресивна політика більшовицького режиму, Великий Терор тощо.

Відділ видає періодичний збірник "Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки" (з 1991 р., вийшло 23 випуски).