Відділ історії України ХІХ - початку ХХ ст.

Відділ існує від початку створення Інституту історії України НАН України та займається дослідженням соціально-економічної, громадсько-політичної, інтелектуальної історії України модерної доби. В окремі напрями виділено вивчення повсякдення різних соціальних верств, груп, загальний культурний розвиток українського соціуму наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.

З 2000 року на базі відділу випускається збірник наукових праць "Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.", який внесено до міжнародних наукометричних баз.