Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Department of History of Ukraine XIX - early XX century.

Відділ існує від початку створення Інституту історії України НАН України. Він був сформований у 1936 р. як сектор історії України доби капіталізму та імперіалізму і за час існування зазнав декількох реорганізацій та перейменувань. Однак незмінним залишається історичний період, який вивчали і вивчають науковці – кінець XVIII – початок ХХ ст. – доба переходу від аграрного до індустріального суспільства та формування модерних націй у Центрально-Східній Європі. У функціонуванні підрозділу простежується тяглість традицій наукових студіювань, закладених його керівниками, відомими вченими О.П.Оглоблиним, Ф.О.Ястребовим, Ф.Є.Лосем, В.Г.Сарбеєм. Із 1999 р. і дотепер відділ очолює доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П.Реєнт.

Із 2000 року на базі відділу випускається збірник наукових праць "Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.", який внесено до міжнародних наукометричних баз (упродовж 2000–2018 рр. вийшло 28 випусків видання), регулярно (в середньому 4–6 разів на рік) відбувається засідання методологічного семінару, присвяченого обговоренню теоретико-методологічних засад дослідження соціально-економічних, культурних, духовних та суспільно-політичних процесів, що відбувалися в Україні впродовж «довгого» ХІХ ст.

На 2019 р. у відділі налічується 15 співробітників, з яких 13 наукових працівників та 2 інженери.

Аналіз діяльності підрозділу та його співробітників було висвітлено в окремому підсумковому виданні «Відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.: до 80-ї річниці заснування Інституту історії України НАН України та 25-річчя незалежності України» (К., 2017, 157 с.), де показано сучасні напрями наукового пошуку, узагальнено практичні здобутки, окреслено перспективи майбутніх дослідницьких проектів.