Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ науково-технічної інформації

Відділ науково-технічної інформації Інституту історії України НАН України був створений у квітні 2003 р. на базі наукової бібліотеки, що є одним із найстаріших підрозділів Інституту.

Наукові фонди складають більше ніж 136000 документів.

З дня створення відділу ведеться електронний каталог наукових документів. В інформаційно-бібліотечній програмі “ІРБІС” ведеться бібліографічний розпис нових надходжень, бібліографічних картотек, ретрокаталогізація дисертацій та авторефератів. На 01 липня 2017 р. база даних Інституту налічує більш ніж 21000 записів.

ВНТІ бере активну участь в організації тематичних книжкових виставок під час проведення міжнародних наукових конференцій, до пам’ятних дат, ювілеїв видатних істориків, круглих столів.

Протягом усього існування наукова бібліотека, потім відділ науково-технічної інформації, веде наукову діяльність. З 1968 р. публікується фахівцями систематичний покажчик змісту журналу за 10 років “Український історичний журнал”; також в кожному номері періодичного видання друкується рубрика “Нові надходження до бібліотеки НАНУ”.

З 2006 р. виходить щорічник “Каталог видань Інституту історії України НАН України”.