Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України

Наукові співробітники відділу займаються дослідженням історії міжнародних зв’язків України, зокрема проблем українсько-європейських культурно-цивілізаційних рецепцій у ХІХ–ХХІ ст. Особлива увага приділяється вивченню європейського вектору зовнішньої політики України, проблем її участі в європейському інтеграційному процесі та методологічних питань всесвітньої історії і міжнародних відносин.

Із 1991 р. відділ видає періодичний міжвідомчий збірник наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (вийшло 29 випусків), а також анотовану історичну хроніку міжнародних відносин «Зовнішня політика України в умовах глобалізації» (з 2004 р. вийшло 5 випусків) та енциклопедичний словник-довідник «Україна в міжнародних відносинах» (з 2009 р. вийшло 6 випусків).

Презентація відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України