Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України

Наукові співробітники відділу займаються дослідженням історії міжнародних зв’язків України, зокрема проблем українсько-європейських культурно-цивілізаційних рецепцій у ХІХ–ХХІ ст. Особлива увага приділяється вивченню європейського вектору зовнішньої політики України, проблем її участі в європейському інтеграційному процесі та методологічних питань всесвітньої історії і міжнародних відносин.

Із 1991 р. відділ видає періодичний міжвідомчий збірник наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (вийшло 29 випусків), а також анотовану історичну хроніку міжнародних відносин «Зовнішня політика України в умовах глобалізації» (з 2004 р. вийшло 5 випусків) та енциклопедичний словник-довідник «Україна в міжнародних відносинах» (з 2009 р. вийшло 6 випусків).

Презентація відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України