Department of International Relations and Foreign Policy of Ukraine

Наукові співробітники відділу займаються дослідженням історії міжнародних зв’язків України, зокрема проблем українсько-європейських культурно-цивілізаційних рецепцій у ХІХ–ХХІ ст. Особлива увага приділяється вивченню пріоритетних напрямів європейського вектору зовнішньої політики України, проблем її участі в європейському інтеграційному процесі та методологічних питань всесвітньої історії й міжнародних відносин.

Із 1991 р. відділ видає періодичний міжвідомчий збірник наукових праць «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (вийшло 24 випуски), а також анотовану історичну хроніку міжнародних відносин «Зовнішня політика України в умовах глобалізації» (з 2004 р.? вийшло 3 випуски) та енциклопедичний словник-довідник «Україна в міжнародних відносинах» (з 2009 р., вийшло 6 випусків).

Презентація відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України