Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів

Відділ спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів утворено у травні 2008 р. на базі реорганізованого відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін (зав. відділу – член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф. Г. В. Боряк).

Попередник нинішнього відділу – відділ спеціальних історичних дисциплін (СІД) – утворено у травні 1994 р. на базі сектора історичної географії та картографії відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін. Упродовж 1994–2006 рр. його очолювала д.і.н. М. Ф. Дмитрієнко. Протягом 2006–2008 рр. колектив відділу працював у складі відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

Нині відділ – один із провідних наукових центрів у галузі спеціальних історичних дисциплін. Останнім часом активно розробляє теоретичні та прикладні проблеми історичного джерелознавства, архівознавства, веб-археографії, генеалогії, геральдики, нумізматики, сфрагістики, вексилології, електронних інформаційних ресурсів історичного профілю. Відповідає за розробку, наповнення та поточний супровід веб-порталу Інституту.

У структурі відділу працює сектор генеалогічних та геральдичних досліджень (завідувач – к.і.н. В. В. Томозов) утворений 2009 р. з метою поглибленої розробки зазначених та суміжних дисциплін;

Протягом 2008–2016 р. у структурі відділу працював Сектор історико-енциклопедичних досліджень (завідувач – д.і.н. В. Ю. Васильєв), створений для науково-редакційного забезпечення підготовки і виходу в світ томів “Енциклопедії історії України” у 10 тт. (2003–2013), а також подальшого супроводу проекту, зокрема, для розробки повнотекстової мережевої версії ЕІУ, опрацювання томів “Україна–Українці” та низки додаткових томів ЕІУ.

Серійні видання відділу:

“Спеціальні історичні дисципліни” (упродовж 1997–2019 рр. побачили світ 30 чисел видання); окремі тематичні томи присвячено електронним інформаційним ресурсам (числа 21 та 25);

“Історико-географічні дослідження в Україні” (на сьогодні побачили світ 14 чисел; упродовж 1988–1991 рр. видавався під різними назвами, від 1992 р. – під нинішньою, з 2018 р. готується разом з відділом історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України).