Formation and features of the development of theory and methodology archeography in the Ukrainian SSR (1940s - 1980s)

Автореферат:
Становлення та особливості розвитку теорії і методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті рр.)

Дисертація:
Становлення та особливості розвитку теорії і методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Любові Андріївни Дубровіної на дисертацію Олександра Олександровича Мавріна «Становлення та особливості розвитку теорії та методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук Лариси Леонідівни Левченко на дисертацію Олександра Олександровича Мавріна «Становлення та особливості розвитку теорії та методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Олександра Андрійовича Удода на дисертацію Олександра Олександровича Мавріна «Становлення та особливості розвитку теорії та методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ApplicantMavrin O.O.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateMarch 29, 2019