The functioning of the Soviet state security bodies in Podillia during (1928-1938)

Автореферат:
Функціонування радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928-1938 рр.)

Дисертація:
Функціонування радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928-1938 рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Павла Миколайовича Кравченка на дисертацію Сергія Анатолійовича Гули «Функціонування радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928-1938 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Юрія Івановича Шаповала на дисертацію Сергія Анатолійовича Гули «Функціонування радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928-1938 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantHula S.A.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateMay 31, 2019