Ukrainian-Austrian cooperation in the changing European political order (1992-2018)

Автореферат:
Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992-2018)

Дисертація:
Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992-2018)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Ігора Володимировича Жалоби на дисертацію Євгенія Валерійовича Сафар’янса «Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992-2018)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Наталії Степанівни Папенко на дисертацію Євгенія Валерійовича Сафар’янса «Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992-2018)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія


ApplicantSafarians Y.V.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 27, 2019