Вища педагогічна освіта в Українській РСР на завершальному етапі радянської доби (1985–1991 рр.)

Автореферат:
Вища педагогічна освіта в Українській РСР на завершальному етапі радянської доби (1985–1991 рр.)

Дисертація:
Вища педагогічна освіта в Українській РСР на завершальному етапі радянської доби (1985–1991 рр.)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Сергія Семеновича Падалки на дисертацію Яни Іванівни Кукуленко «Вища педагогічна освіта в Українській РСР на завершальному етапі радянської доби (1985–1991 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, доцента Олександра Борисовича Комарніцького на дисертацію Яни Іванівни Кукуленко «Вища педагогічна освіта в Українській РСР на завершальному етапі радянської доби (1985–1991 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія УкраїниApplicantKukulenko Y. I.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 27, 2019