Social policy of Soviet power in Ukraine in the 20's of the twentieth century

Автореферат:
Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

Дисертація:
Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького на дисертацію Ольги Петрівни Мурашової «Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук, професора Григорія Петровича Савченка на дисертацію Ольги Петрівни Мурашової «Соціальна політика радянської влади в Україні у 20-х рр. ХХ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantMurashova O. P.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateOctober 25, 2019