Fashion Phenomenon: State Policy and Everyday Life in Ukrainian SSR, 1956–1985

Автореферат:
Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956–1985 рр.)

Дисертація:
Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956–1985 рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук, Катерини Андріївни Єремєєвої на дисертацію Ольги Вікторівни Корнієнко «Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора, Ірини Іванівни Колесник на дисертацію Ольги Вікторівни Корнієнко «Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956-1985 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantKorniienko O.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateApril 24, 2020