National minorities of Ukraine in the context of social and political transformations of the 90s years of the XXth century – the beginning of the XXIst century

Автореферат:
Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Дисертація:
Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України, Володимира Борисовича Євтуха на дисертацію Віталія Вікторовича Коцура «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Володимира Михайловича Пекарчука, на дисертацію Віталія Вікторовича Коцура «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України Лариси Дмитрівни Якубової на дисертацію Віталія Вікторовича Коцура «Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
ApplicantKotsur V.V.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 11, 2020