Реалізація програм та проектів міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії (1991-2014 рр.)

Автореферат:
Реалізація програм та проектів міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії (1991-2014 рр.)

Дисертація:
Реалізація програм та проектів міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії (1991-2014 рр.)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Андрія Івановича Кудряченка на дисертацію Вікторії Олексіївни Медвідь «Реалізація програм та проектів міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії (1991-2014 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук Сергія Івановича Шкабка на дисертацію Вікторії Олексіївни Медвідь «Реалізація програм та проектів міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії (1991-2014 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія УкраїниApplicantMedvid V. O.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateDecember 11, 2020