The intelligentsia of Podillya: socio-political portrait and cultural and educational activities in the 1920s

Автореферат:
Інтелігенція Поділля: суспільно-політичний портрет та культурно-освітня діяльність у 1920-ті роки

Дисертація:
Інтелігенція Поділля: суспільно-політичний портрет та культурно-освітня діяльність у 1920-ті роки

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Олександра Борисовича Комарніцького на дисертацію Дмитра Олександровича Гуцола «Інтелігенція Поділля: суспільно-політичний портрет та культурно-освітня діяльність у 1920-ті роки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України

Відгук офіційного опонента, кандидата історичних наук Світлани Леонідівни Трухманової на дисертацію Дмитра Олександровича Гуцола «Інтелігенція Поділля: соціально-політичний портрет та культурно-освітня діяльність у 1920-ті роки», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantGutsol D. O.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateApril 30, 2021