Greeks-Chians in the South of Ukraine (end of the XVIII century – 1917): prosopography portrait of ethnosocial community

Автореферат:
Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти

Дисертація:
Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Папакіна Георгія Володимировича на дисертацію Томозова Валерія В’ячеславовича «Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Буряк Лариси Іванівни на дисертацію Томозова Валерія В’ячеславовича «Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук, професора Гедьо Анни Володимирівни на дисертацію Томозова Валерія В’ячеславовича «Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. – 1917 р.): просопографічний портрет етносоціальної спільноти», подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


ApplicantTomozov V. V.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateMay 14, 2021