The role of zemstvos in the formation and development of health care services for the population of Kyiv province (1904–1917)

Автореферат:
Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 1917 роки)

Дисертація:
Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 1917 роки)

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Ігоря Юрійовича Робака на дисертацію Ганни Олександрівни Андріяки «Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 1917 роки)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Валентини Степанівни Шандри на дисертацію Ганни Олександрівни Андріяки «Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904 – 1917 роки)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія УкраїниApplicantAndriiaka H.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 24, 2021