Reference and encyclopedic projects on local history in Ukrainian historical science of the second half of the 1950s – early 1980s: organizational forms, ideological functions and practical implementation

Автореферат:
Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація

Дисертація:
Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Степана Миколайовича Борчука на дисертацію Олени Михайлівни Черняхівської «Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України

Відгук офіційного опонента, доктора історичних наук Ігоря Володимировича Верби на дисертацію Олени Михайлівни Черняхівської «Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: організаційні форми, ідеологічні функції, практична реалізація», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія УкраїниApplicantChernyakhivska O. M.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 24, 2021