The development of book culture as a factor in the modernization of Ukrainian society in the provinces of the late nineteenth - early twentieth century.

Автореферат:

Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Дисертація:

Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента О. М. Завальнюка на дисертацію Т. Р. Кароєвої “Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента В. М. Мордвінцева на дисертацію Т. Р. Кароєвої “Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України

Відгук офіційного опонента С. І. Посохова на дисертацію Т. Р. Кароєвої “Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України


ApplicantKaroyeva T. R.
Science degreeДисертація на здобуття наукового ступеня
Defence dateMarch 25, 2016