Women in public and political life of the United Kingdom (the last third of the nineteenth century. - 1939)

Автореферат:

Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.)

Дисертація:

Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента І. М. Петренко на дисертацію Н. В.Залєток «Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

Відгук офіційного опонента Н. Л. Яковенко на дисертацію Н. В. Залєток «Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія


ApplicantZalyetok N. V.
Science degreeДисертація на здобуття наукового ступеня
Defence dateJune 24, 2016