Bulgarian ethnic minority in the Soviet Ukraine in 1920-1930's .: socio-economic, socio-political and cultural life

Повний текст

Мільчев В. І. Відгук офіційного опонента на дисертацію Грищенко Юлії Володимирівни "Болгарська етнічна меншина радянської України у 1920–1930-х рр.: соціально-економічне, суспільно-політичне та культурне життя", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 - Всесвітня історія


ApplicantGryshchenko Y. V.
Science degreeДисертація на здобуття наукового ступеня
Defence dateDecember 23, 2016