Mosulske issue policy of Great Britain in the Middle East (1918-1929 years.)

Автореферат:

Тюкалов М. В. «Мосульське питання» в політиці Великої Британії на Близькому Сході (1918-1929 рр.)

Дисертація:

Тюкалов М. В. «Мосульське питання» в політиці Великої Британії на Близькому Сході (1918-1929 рр.)

Відгуки опонентів:

Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Ігора Володимировича Срібняка на дисертацію Михайла Володимировича Тюкалова “«Мосульське питання» в політиці Великої Британії на Близькому Сході (1918-1929 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 ‒ всесвітня історія

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук Оксани Степанівни Черевко на дисертацію Михайла Володимировича Тюкалова “«Мосульське питання» в політиці Великої Британії на Близькому Сході (1918-1929 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 ‒ всесвітня історія


ApplicantTyukalov M.V.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateJune 30, 2017