The role of the Italian community of Odessa in the socio-economic life of the Dnieper Ukraine in the late XVIII - early twentieth century.

Автореферат:
Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

Дисертація:
Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Вікторії Миколаївни Константінової на дисертацію Олени Олексіївни Феденко “Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук Валентини Віталіївни Шевченко на дисертацію Олени Олексіївни Феденко “Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України


ApplicantFedenko O.O.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateApril 27, 2018