Scientific-pedagogical intellectuals of Soviet Ukraine (mid-1950s – first half of 1960's): formation, position and activity

Автореферат:
Науково-педагогічна інтелігенція Радянської України (середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): формування, становище та діяльність

Дисертація:
Науково-педагогічна інтелігенція Радянської України (середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): формування, становище та діяльність

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Ольги Анатоліївни Коляструк на дисертацію Оксани Володимирівни Булгакової “Науково-педагогічна інтелігенція радянської України (середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): формування, становище та діяльність)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Оксани Анатоліївни Прохоренко на дисертацію Оксани Володимирівни Булгакової “Науково-педагогічна інтелігенція радянської України (середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): формування, становище та діяльність)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України


ApplicantBulhakova O. V.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateSeptember 28, 2018