Konstantin Kharlampovich (1870-1932): personality, scholar, public figure

Автореферат:
Костянтин Харлампович (1870-1932): особистість, науковець, громадський діяч

Дисертація:
Костянтин Харлампович (1870-1932): особистість, науковець, громадський діяч

Відгуки опонентів:
Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Лариси Іванівни Синявської на дисертацію Дмитра Борисовича Карана “Костянтин Харлампович (1870-1932): особистість, науковець, громадський діяч”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України

Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, професора Олександра Борисовича Коваленка на дисертацію Дмитра Борисовича Карана “Костянтин Харлампович (1870-1932): особистість, науковець, громадський діяч”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 ‒ історія України


ApplicantKaran D. B.
Science degreeThe thesis for the degree of
Defence dateDecember 21, 2018