South of Ukraine: ethno-historical, linguistic, cultural and religious dimensions

5cdbeeebc1e8e.jpg

м. Одеса, 17–18 травня 2019 р.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Руденко Сергій Васильович – ректор Одеського національного морського університету, доктор технічних наук, професор, академік ТАН України, голова оргкомітету;

Немчук Олексій Олегович – проректор з наукової роботи ОНМУ, кандидат технічних наук, доцент;

Михайлуца Микола Іванович – завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ, доктор історичних наук, професор, заступник голови оргкомітету;

Реєнт Олександр Петрович – член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії НАН України, доктор історичних наук, професор, голова Правління Національної спілки краєзнавців України. (м. Київ);

Лисенко Олександр Євгенович – завідувач відділу Інституту історії НАН України, доктор історичних наук, професор (м. Київ);

Єнаке Джордже (ENACHE George) – професор кафедри історії, філософії і теології, Університет «Нижній Дунай», Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi, România,Ph.D. (м. Галац, Румунія);

Кушнір В’ячеслав Григорович – декан факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор історичних наук, професор, голова Одеського осередку Національної спілки краєзнавців України;

Модован Сільвіу (MOLDOVAN Silviu) – директор виставок Національної ради із вивчення архівів спецслужб, [Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, București, România]. (м. Бухарест, Румунія);

Петренку Анатоль (PETRENCU Anatol) – доктор історичних наук, професор, Державний університет Молдови Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova. (м. Кишинів, Республіка Молдова);

Савєльєва Ірина Владиславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та туризму ОНМУ.

Тулуш Артур (TULUŞ Artur-Viorel) – завідувач кафедри історії, філософії і теології, Університет «Нижній Дунай», Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi, România, Ph.D. (м Галац, Румунія);

Тюрменко Ірина Іванівна – завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор. (м. Київ).


Редактор-укладач програми конференції:

Шипотілова Олена Павлівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ.


ПРОГРАМА