Scientific and practical roundtable "Ostarbeiters of Kyiv region: subjective experience", dedicated to the 75th anniversary of the expulsion of Nazi invaders from Ukraine

Державний архів Київської області запрошує науковців інституту до участі у засіданні науково-практичного круглого столу «Остарбайтери київщини: суб’єктивний досвід», присвяченого відзначенню 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України


Мета проведення круглого столу - у діалозі істориків, архівістів, працівників музеїв, краєзнавців сформувати уявлення про примусових працівників як історичний феномен крізь призму індивідуального досвіду молоді Київщини. Серед основних завдань - аналіз різних аспектів проблеми остарбайтерів у її особистих вимірах, сприяння виробленню нових підходів у вивченні суперечливих явищ минулого, а також введення до наукового обігу нових джерел. Найбільш плідними, з точки зору організаторів, є підходи, які розглядають чинники нацистської окупації, історичного феномену примусової праці в Третьому Рейху, сталінізму в їх взаємовпливі.


Для обговорення пропонуються ключові теми:

- окупація крізь призму персонального досвіду;

- політичні режими і форми мобільності населення;

- враження експатріанта: Третій Рейх і образ «чужого» у листах «східних робітників»;

- остарбайтери: свідки, обвинувачі, колабораціоністи;

- репатріація, фільтраційна політика і стратегії соціалізації;

- примусові працівники і проблема історичної пам'яті.


Заявки на участь у круглому столі прохання надсилати на електронну адресу: org@dako.gov.ua (у темі листа вказати: «Круглий стіл 2019»).

Заявки приймаються до 25 жовтня 2019 року включно.

У заявці обов’язково зазначити:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- посаду і місце роботи;

- науковий ступінь і вчене звання;

- тему доповіді;

- необхідність технічних засобів для демонстрації презентації;

- контактну інформацію (телефон, e-mail).

Захід відбудеться 1 листопада 2019 року за адресою: Державний архів Київської області (Виставкова зала), вул. Юрія Іллєнка, 40, м. Київ.

За всіма питаннями щодо участі у засіданні круглого столу прохання звертатися до Організаційного комітету (контактна особа -Бацак Наталія, тел.: (044) 483 21 14; (050) 171 24 97).