Kruhlyy stil Ivan Lysyak-Rudnytsʹkyy: spadshchyna, vplyvy, aktualʹnistʹ (do 100-richchya vid dnya narodzhennya) 100/5000 Roundtable by Ivan Lysyak-Rudnytskyi: Heritage, Impacts, Relevance (To the 100th Birthday)

5dc4256091d2f.jpg

Національна академія наук України

Інститут історії України

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса


Круглий стіл

ІВАН ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ:

СПАДЩИНА, ВПЛИВИ, АКТУАЛЬНІСТЬ

(до 100-річчя від дня народження)


Київ, 19 листопада 2019 року


Іван Лисяк-Рудницький (1919–1984) справив величезний вплив на українську історичну й політичну думку середини та другої половини ХХ століття. Народжений у Відні, він виріс у Львові, де вчився в університеті. Далі продовжив університетську освіту у Берліні і Празі, потім були студії в Женеві. Проте інтелектуально він реалізував себе у Північній Америці, США і Канаді.

Лейтмотив його творчого життя – переосмислення історії України відповідно до викликів сучасності і включення цієї історії до західного академічного дискурсу.

Метою круглого столу є оцінка спадщини Івана Лисяка-Рудницького з перспективи нашого часу.


ПРОГРАМА