International Scientific Conference "VIII Interdisciplinary Humanities Reading"

Міжнародна наукова конференція «VIІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київський будинок вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-А). 21 листопада 2019 року

Мета
Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої братимуть участь фахівці з різних країн, сприятиме пожвавленню обміну знаннями та досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті нових міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

Теми доповідей
У розгляді заявок надається перевага міждисциплінарним дослідженням, пов’язаних з реформами та/чи модернізацією різних сфер життя як України, так і центральноєвропейських та східноєвропейських країн і спільнот.

Складання заявки на конференцію
Заявки на участь у конференції подавати до 10 листопада 2019 р. на електронну адресу Оргкомітету: andriiblanutsa@gmail.com, 067-80-33-556 (Андрій Блануца – відповідальний секретар Оргкомітету).
У заявці зазначити:
1) прізвище, ім’я;
2) назва доповіді та тези українською мовою (допускається англійська, польська, російська) обсягом від 2500 до 4000 знаків з пробілами (2 сторінки, кегль 14, інтервал 1.5);
3) місце навчання або роботи (посада);
4) науковий ступінь або освітній статус;
5) основна гуманітарна дисципліна;
6) форма участі (очна, заочна);
7) потребу в технічному забезпеченні доповіді (мультимедійний проектор);
8) телефон (моб.), е-mail.Робота конференції та публікація досліджень
Секції читань будуть формуватися за міждисциплінарним принципом, що дасть науковцям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.
У роботі конференції братимуть участь як відомі фахівці, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, так і молоді вчені (студенти старших курсів ВНЗ, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях.

За кілька днів до початку конференції учасникам цього заходу буде розіслано пдф «Тези VIІІ Міждисциплінарних гуманітарних читань» (паперовий варіант тез учасники читань отримають 21 листопада під час реєстрації). Усі зацікавлені учасники отримають «Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції "Тези VIІІ Міждисциплінарних гуманітарних читань"», а найкращі доповіді будуть відзначені преміями. За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у черговому випуску електронного видання «Міждисциплінарні гуманітарні студії». Для прикладу, див.: https://www.academia.edu/33357094/%D0%9C%D0%86%D0%...
Для забезпечення матеріально-технічних витрат, пов’язаних з організацією конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн. для очних учасників та 200 грн. – для заочних учасників (кошти перераховувати після підтвердження отримання Вашої заявки на картковий рахунок Організаторів – буде указано після отримання заявки та тез доповіді).

Організатори конференції

Організаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і науки України, гуманітарні інститути Національної академії наук України та громадські організації.