International Scientific Conference "The Eurasian Historic Heritage: The Faces of History - From the Era to the Present"

5de4eaac46b97.jpg


В Республіці Казахстан при підтримці Фонду Першого Президента Республіки Казахстан-Елбаси та Інституту історії держави КН МОН РК в м.Нур-Султан 20 листопада 2019 року відбулась міжнародна наукова конференція "Євразійська історична спадщина: грані історії - від вітоків до сучасності". Участь в конференції прийняв провідний науковий співробітник, доктор історичних наук Черкас Борис Володимирович, з доповіддю "Дунайсько-Донський степ в пізнє середньовіччя: західний фронтир Дешт і-Кипчака". Під час конференції вчені з багатьох країн обговорили питання історії Великого степу, який з'єднував Євразійські країни, та виробили рекомендації щодо вивчення основних подій історії, пропаганди історичної спадщини на міжнародному рівні.