VI All-Ukrainian scientific-theoretical seminar on the cycle "Everyday life: visions and meanings" on the topic "SUNSHIP TIMELINE"

  •   2 – 3 April 2020
  •    Seminar

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

факультет історії, права і публічного управління

за сприяння

Інституту історії України НАН України

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Науково-дослідного інституту українознавства

Центру історії Вінниці


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

2-3 квітня 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбудеться Всеукраїнський науково-теоретичний семінар з циклу «Повсякдення: візії та смисли» на тему «ХРОНОТОПРАДЯНСЬКОГО»

Питання, що пропонуються до обговорення:

  • Час і простір радянського повсякдення: між реальністю та сприйняттям
  • Географія і масштаби радянського простору, його локації та інституції. Межіколективного простору і приватний світ у радянському
  • Час радянського: між сакральним і профанним.Радянські володарі, користувачі та споживачі часу
  • Людина радянська і радянське суспільство: динаміка і сталість поступу в історичному часі
  • Покоління радянських людей: погляд з різних дистанцій і площин

Запропоновані до обговорення питання мають орієнтовний характер, є відкритими, передбачають авторську верифікацію всіма учасниками семінару.

Про Вашу участь у семінарі просимо повідомити до 20 лютого 2020 р.

Заявку з темою виступу та короткі тези (3500-4000 знаків) надсилати електронною поштою на адреси:

anna.milk777@gmail.comАнна Маліновська, ст. лаборант кафедри історії та культури України

kolvia58@gmail.comОльга Коляструк, модератор семінару, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України

Контактні телефони:097 291 44 63;063 316 49 09 – Коляструк О.А.;

098 111 72 59 – Маліновська Анна

ОргкомітетЗаявка (Файл: Ваше прізвище_заявка)

учасника Всеукраїнський науково-теоретичного семінару

з циклу «Повсякдення: візії та смисли» на тему«ХРОНОТОПРАДЯНСЬКОГО», 2-3 квітня 2020 р., м. Вінниця

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Назва (повна) навчального закладу/установи

Контактний телефон

Електронна адреса

Тема виступу

Орієнтовний тематичний блок виступу

Потреба презентації

Окремим файлом «Ваше прізвище_тези» Оргкомітет просить надіслати тези Ваших майбутніх виступів/повідомлень, в яких має бути увиразнено актуальність Вашого виступу, його основні ідеї, а такожзапропоновано 3-4 (контраверсійні/проблемні) питання для спільного обговорення на семінарі.

За тезами Оргкомітет має на меті сформувати тематичні блоки і визначити ключові доповіді/виступи в них, а їх учасникам надіслати питання для дискусії.

З вдячністю від імені Оргкомітету

Ольга Коляструк