Verkhovna Rada of Ukraine Prizes for young scientists

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 05.02.2019 №2675 «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» Президія НАН України листом від 14.01.2020 №9к/52-8 інформує наукові установи НАН України про те, що Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України до 1 березня 2020 року проводить прийом робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим.

Лист НАН України від 14.01.2020 №9к/52-8

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України до 1 березня 2020 року проводить прийом робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим.

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua).

Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 №2675 «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим»
Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим
Додаткова інформація щодо оформлення документів

За інформацією СКНД НОВ Президії НАН України