In March 2020, Gennady Korolyov was awarded the Przegląd Wschodniego Award for 2019 - one of the most prestigious in the humanities in Poland

Decyzją Kapituły Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach w dniach 31 stycznia i 4 marca, w składzie:

Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt oraz Dorota Janiszewska-Jakubiak przyznano Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2019:

Nagroda w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne”

Gennadii Korolov

Федеративні проекти в Центрально-Східній Європі: від ідеологічної утопії до реальної політики (1815-1921 рр.)

Wydawnictwo K.I.C., Kijów 2019

https://studium.uw.edu.pl/laureaci-xxvii-nagrody-przegladu-wschodniego/