V International Ukrainian-Polish Scientific Conference "DEMIFOLOGIZATION OF HISTORY AND CREATION OF PATRIOTIC MYTHS: CHALLENGES FOR UKRAINE AND POLAND"

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Історико-філософський факультет

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ЛЮБЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІОАННА ПАВЛА ІІ

Гуманітарний факультет

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Історичний факультет


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь

у V міжнародній українсько-польській науковій конференції

«ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ»,

яка відбудеться 25-26 вересня 2020 року


Напрями роботи конференції:

  • Міфологеми в сучасній українській та польській історіографії.
  • Міфи у формуванні національно-державної ідентичності.

-Міфологічний фактор у художній літературі та способи його проявлення.

-Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії.

-Вплив міфологічних образів у літературі та історії на свідомість населення, суспільства в цілому.


Місце проведення конференції роботи:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б

(проїзд: ст. м. «Мінська»)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За результатами проведення Всеукраїнської наукової конференції буде підготовлена колективна монографія «Деміфологізація історії: виклики для України та Польщі»


Для участі у конференції просимо до 01 вересня 2020 року:

  • Заповнити реєстраційну форму учасника конференції.
  • Надіслати оргкомітету на адресу: kiu.iff@kubg.edu.ua відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску.

Оргвнесок – 200 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачається часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р №UA468201720314261002201048659, Держказначейська служба України, м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».


Учасники конференції можуть опублікувати свої статті у науковому журналі Київського університету імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії» (за Наказом МОН України від 28.12. 2019 № 1643 , додаток 3, журнал увійшов до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України).

Вартість друку статті 70 грн. за одну сторінку (квитанція про оплату вартості друку статті надсилається редколегії після отримання позитивного рішення про включення статті до наукового журналу).

Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість за друк одноосібної статті не сплачують.

Вимоги до оформлення статей у науковому журналі «Київські історичні студії».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

Видання журналу планується після проведення конференції.


КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, каб. 418-б ( кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка)

Контактна особа: Гуменюк Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Тел.: +380662439331.

Еmail: o.humeniuk@kubg.edu.ua


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника V міжнародної українсько-польської наукової конференції

«ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ»

25-26 вересня 2020 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи

(повна назва організації)

Посада

Контактний телефон (факс), е-mail

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

Запланована секція (відповідно до напряму роботи конференції)