Academician Vitalii Hryhorovych Skliarenko passed away

  •   20 – 27 July 2020
  •    News

(14.08.1937 – 20.07.2020)


Із глибоким сумом повідомляємо, що 20 липня 2020 цього року на 82-му році пішов із життя видатний мовознавець, талановитий організатор науки, директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України у 1996‒2017 рр., академік НАН України Віталій Григорович Скляренко.

***


Президія Національної академії наук України, Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України і Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України з глибоким сумом повідомляють, що 20 липня 2020 ц. р. на 82-му році пішов із життя видатний мовознавець, талановитий організатор науки, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії НАН України ім. О.О. Потебні (2001), директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (у 1996‒2017 рр.), академік НАН України Віталій Григорович Скляренко.

Віталій Григорович Скляренко присвятив Національній академії наук України 56 років самовідданої праці. Тут він сформувався як науковець, пройшовши весь шлях наукового і професійного зростання – від наукового співробітника до заступника директора Інституту мовознавства (1985–1996) і директора Інституту (1996–2017). У 2004–2009 рр. перебував на посаді академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України і був членом Президії НАН України, а з 2009 р. – радником Президії НАН України. В. Г. Скляренко – Заслужений діяч науки й техніки (2003 р.); у 2007 р. був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Працюючи в Інституті мовознавства, В. Г. Скляренко створив усі свої найвизначніші праці в галузях акцентології, етимології, історії мови, що стали важливими досягненнями вітчизняної лінгвістики, Саме він розпочав системне вивчення історії українського наголосу, а вивчення природи балто-слов’янських і праслов’янських інтонацій, зібраний і опрацьований величезний фактичний матеріал східнослов’янських і південнослов’янських мов дали змогу В. Г. Скляренкові реконструювати праслов’янську акцентну систему, по-новому пояснити цілу низку акцентологічних явищ і процесів праслов’янської мови. Результатом його багаторічної праці в галузі праслов’янського наголосу стала перша у славістиці ґрунтовна монографія «Праслов’янська акцентологія» (1998 р.). Саме з ім’ям В. Г. Скляренка пов’язане формування визнаної у світі Київської акцентологічної школи.

Остання прижиттєва монографія вченого «Дослідження з етимології та історичної лексикології української мови» вийшла друком 2018 р.

В. Г. Скляренко, людина активного творчого пошуку, ніколи не надавав перевагу легким шляхам у науці. Він один із найвидатніших українських мовознавців другої половини ХХ – початку ХХІ ст., автор низки фундаментальних новаторських праць, талановитий організатор науки.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким покійного у зв’язку з непоправною втратою.
A link to the source: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6649