Parliament adopts amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activity"

  •   3 September – 1 October 2020
  •    News

Верховна Рада України третього вересня 2020 року прийняла в цілому проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо уточнення деяких положень)".

Законопроектом пропонується усунути неузгодженості з чинним Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Так, у новому Законі:

уточнено визначення понять «докторант», «молодий вчений», «вчена рада», «наукове відрядження»;

удосконалено порядок обрання дійсних членів національних академій наук, заміщення вакантних посад наукових працівників;

уточнено положення щодо здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти;

визначено розмір посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня 2020 року (вводиться в дію з 1 січня 2023 року) тощо.

Новий Закон дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики в сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Проект Закону зареєстровано за № 0898.

Ознайомитися із текстом Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text


A link to the source: https://mon.gov.ua/ua/news/parlament-prijnyav-zmini-do-zakonu-ukrayini-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnu-diyalnist