Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

The first All-Ukrainian scientific conference on the history of the humanities of the XIX-XX centuries. (to the 100th anniversary of the Lavra Museum of Cults and Life)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»


Перша Всеукраїнська наукова конференція з історії гуманітаристики ХІХ-ХХ ст. (до 100-річчя заснування Лаврського музею культів та побуту), яка відбудеться 13-14 січня 2022 р. у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра».

Під час роботи конференції заплановано розглянути різні аспекти історії музейництва, археології, пам’яткоохоронної та реставраційної справи, історіографії, сходознавства, мистецтвознавства, мовознавства тощо на теренах України ХІХ-ХХ ст.:

- організація науки й досліджень в Україні;

- організація й трансформації дослідницької мережі;

- професійне й повсякденне життя науковців, біографії дослідників;

- практична робота інституцій - осередків збереження, вивчення й популяризації історико-культурної спадщини в Україні;

- формування й доля колекцій;

- ідеологізація, пропаганда й вплив влади (зокрема «переписування» історії) на розвиток науки;

- українська гуманітаристика у політиці пам’яті в Україні та ін.

Формат конференції передбачає участь у пленарному (регламент доповіді до 30 хвилин), секційних засіданнях (до 20 хвилин), а також стендовій сесії. Оргкомітет залишає за собою право змінювати формат конференції.

Заявки для участі приймаються до 1 грудня 2021 року включно.