Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

XXXI International scientific-practical conference "NEW REMARKS OF KOZATSKOYA DOBI IN UKRAINE"

Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського

Управління культури і туризму Ніжинської міської ради

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І. Маслова

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Історико-культурна асоціація «Україна – Туреччина»


XХХІ Міжнародна науково-практична конференція

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

5–7 жовтня 2022 р.

м. Ніжин – м. Прилуки Чернігівської обл.


Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2022–2023 роки. Будуть працювати секції:

– пам’яток археології та музейних пам’яток ранньомодерного часу;

– історії та краєзнавства козацької доби;

– писемних джерел та історіографії козацтва;

– тюркологічних досліджень козацької доби.


Орієнтовний порядок роботи конференції:

5 жовтня (середа) 2022 року: офіційне відкриття та пленарне засідання конференції, тематична екскурсія історичним середмістям Ніжина.

6 жовтня (четвер) 2022 року: оглядова екскурсія історичним середмістям Прилук, засідання секцій конференції, заключне пленарне засідання та підведення підсумків конференції.

7 жовтня (п’ятниця) 2022 року: екскурсія Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І. Маслова та поїздка до Густинського монастиря і садиби Ґалаґанів у Сокиринцях.

Для складання програми роботи конференції, бронювання проживання та видання матеріалів конференції просимо надіслати заповнену заявку для участі в роботі конференції з темою Вашого виступу та матеріали для друку не пізніше 31 липня 2022 р.

Матеріали конференції увійдуть до чергового випуску збірника наукових праць «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (офіційне періодичне наукове видання, зареєстроване Мін’юстом України), який планується видати до початку роботи конференції. Для публікації матеріалів доповіді необхідно надіслати їх електронну версію виключно на цю електронну адресу: ukrtopik@gmail.com із поміткою в темі повідомлення «для 31 козацької конференції».


Інформаційний лист