Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

​PROTOCOL No. 3 to adopt a resolution approved by a special order from public purchasers to the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine on 10 September 2022

ПРОТОКОЛ № 3 щодо прийняття рішень уповноваженою особою з публічних закупівель Інституту історії України Національної академії наук України від 10 січня 2022 р.