Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

Resolutions of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, adopted at a meeting on March 17, 2022

  •   31 March 2022
  •    News

Постанови Президії НАН України, прийняті на засіданні 17 березня 2022 року

https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx...