Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

The Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine deeply regrets that on March 28, 2022, at the age of 64, a prominent monumental and local historian, head of the Center for Historical and Cultural Heritage of Ukraine of the Department of Ukrainian History of the second half of the twentieth century. Sergey Ivanovich CAT

  •   5 April 2022
  •    News

6241d4aba74bd.jpg


Інститут історії України НАН України

з глибоким сумом сповіщає,

що на 64-му році життя відійшов у Засвіти

наш близький товариш і колега,

відомий історик, пам’яткознавець,

унікальний спеціаліст з історії переміщених культурних цінностей,

керівник Центру дослідження історико-культурної спадщини України

доктор історичних наук

Сергій Іванович КОТ

(1958–2022)


Вічна йому пам’ять!

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history...

https://www.facebook.com/search/top?q=%D1%96%D0%BD...