Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

The National Science Center announces a program aimed at scientists from Ukraine who, as a result of Russia's aggression against Ukraine, have taken refuge or will take refuge in Poland

30 Mar 2022


Szanowni Państwo,


Narodowe Centrum Nauki ogłasza program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji w Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Uprzejmie proszę o upowszechnienie tego wśród swoich znajomych naukowców z Ukrainy. We wniosku do NCN jest punkt o dotychczasowej współpracy z placówką naukową w Polsce, więc dobrze by było gdyby zgłaszały się do nas osoby z którymi Instytut już wcześniej współpracował. Ale nie jest to wymogiem obowiązkowym.

Szczegóły są pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy

Proszę chętne osoby kierować do mnie: olha.tkachenko@ispan.waw.pl


Z wyrazami szacunku,

Olga Tkachenko


A link to the source: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy